Kontakt

Cestovatelské středy organizuje EGEA Brno, za dlouholeté podpory Masarykovy univerzity, které tímto děkujeme.
Děkujeme také všem přednášejícím za jejich čas a nadšení pro věc.

Martin Svatoň
e-mail: 406706@mail.muni.cz
fb: facebook.com/svatonius

Posluchárna G1
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
Brno